Trinh sát kể chuyện đối đầu sinh tử với “trùm” ma túy

Bị cáo Lục Thanh Đồng tại phiên tòa.
Bị cáo Lục Thanh Đồng tại phiên tòa.
Bị cáo Lục Thanh Đồng tại phiên tòa.