Đối mặt hai ông trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông

Khu nhà của trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông. Ảnh: Huy Hà
Khu nhà của trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông. Ảnh: Huy Hà
Khu nhà của trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông. Ảnh: Huy Hà
Lên top