Trầm luân với... cây trầm hương

Nghề soi trầm ở xã Vạn Thắng. Ảnh: H.V.M
Nghề soi trầm ở xã Vạn Thắng. Ảnh: H.V.M
Nghề soi trầm ở xã Vạn Thắng. Ảnh: H.V.M