Tiếng kêu cứu từ làng tỉ phú

Toàn cảnh dự án Happy Home vẫn chưa xây dựng xong cổng rào nhưng đã rao bán nền bằng hình thức hợp đồng góp vốn.
Toàn cảnh dự án Happy Home vẫn chưa xây dựng xong cổng rào nhưng đã rao bán nền bằng hình thức hợp đồng góp vốn.
Toàn cảnh dự án Happy Home vẫn chưa xây dựng xong cổng rào nhưng đã rao bán nền bằng hình thức hợp đồng góp vốn.