Thị trường hàng xách tay - thả nổi đến bao giờ: Bởi chứng sính hàng ngoại...