Thị trường hàng xách tay- thả nổi đến bao giờ?: Mê hồn trận hàng không hóa đơn, trốn, lậu thuế

Nữ nhân viên này khẳng định bà H có quan hệ rất “khủng” với cơ quan chức năng.
Nữ nhân viên này khẳng định bà H có quan hệ rất “khủng” với cơ quan chức năng.