KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27.2

Thầm lặng nhận nguồn sáng giúp người

Anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Măt (BV Mắt Trung ương) - đang thực hiện công việc lấy giác mạc.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Măt (BV Mắt Trung ương) - đang thực hiện công việc lấy giác mạc.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Măt (BV Mắt Trung ương) - đang thực hiện công việc lấy giác mạc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM