KỲ 2:

Sự thật trong các "thung lũng ma" ở Hòa Bình: Bán mạng mưu sinh!

Đẽo núi bừa phứa, khai thác kiểu hàm ếch của thổ phỉ, là nguyên nhân chính gây nhiều thảm họa chết người. Sự buông lỏng quản lý này là do lỗi của ai?
Đẽo núi bừa phứa, khai thác kiểu hàm ếch của thổ phỉ, là nguyên nhân chính gây nhiều thảm họa chết người. Sự buông lỏng quản lý này là do lỗi của ai?