SỰ THẬT TRONG CÁC “THUNG LŨNG MA” Ở HÒA BÌNH

Khi đá nhuộm máu người lao động

Những thợ khoan làm việc không có dụng cụ an toàn trên đỉnh núi ở xã Cao Dương (Hòa Bình). Ảnh: P.V
Những thợ khoan làm việc không có dụng cụ an toàn trên đỉnh núi ở xã Cao Dương (Hòa Bình). Ảnh: P.V
Những thợ khoan làm việc không có dụng cụ an toàn trên đỉnh núi ở xã Cao Dương (Hòa Bình). Ảnh: P.V
Lên top