Những tiếng cười tôi nghe từ người vùng lũ

Cá chết và trôi ở Quảng Điền - nếu không có những nụ cười lạc quan thì người dân làm sao đối diện với những mất mát thế này? Ảnh: H.V.M
Cá chết và trôi ở Quảng Điền - nếu không có những nụ cười lạc quan thì người dân làm sao đối diện với những mất mát thế này? Ảnh: H.V.M
Cá chết và trôi ở Quảng Điền - nếu không có những nụ cười lạc quan thì người dân làm sao đối diện với những mất mát thế này? Ảnh: H.V.M