Công nhân hướng về vùng lũ

Đại diện CĐCS Cty RK Resources tặng quà cho gia đình chị Đến.
Đại diện CĐCS Cty RK Resources tặng quà cho gia đình chị Đến.