Những phòng khám ma quái tại TPHCM: Hét giá “cắt cổ” bệnh nhân trên bàn mổ