Những khoảng lặng trên đường ray

Nhân viên lái tàu lên ban. Ảnh: T.E.A
Nhân viên lái tàu lên ban. Ảnh: T.E.A
Nhân viên lái tàu lên ban. Ảnh: T.E.A