Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những khoảng lặng trên đường ray

Nhân viên lái tàu lên ban. Ảnh: T.E.A
Nhân viên lái tàu lên ban. Ảnh: T.E.A