Mường Lát - cần lắm những vòng tay

Tan hoang tại bản Poọng, xã Tam Chung. Lúa gạo bị ngấm nước, trộn bùn.
Tan hoang tại bản Poọng, xã Tam Chung. Lúa gạo bị ngấm nước, trộn bùn.
Tan hoang tại bản Poọng, xã Tam Chung. Lúa gạo bị ngấm nước, trộn bùn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM