Thanh Hóa:

Xé lòng vì vợ và em trai bị vùi lấp trong đất lũ

Lên top