Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa:

Xé lòng vì vợ và em trai bị vùi lấp trong đất lũ