Mùa xuân đầu tiên ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ trên cao.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ trên cao.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ trên cao.