Đi tìm sự thật về hang Tám Cô: Lén lút an táng hài cốt 6 liệt sĩ (kỳ 2)

35 năm qua, ông Lê Văn Cư cùng đồng bào vẫn hằng ngày hương khói cho các anh chị, biết anh chị hy sinh ở hang Tám Cô nhưng mộ vẫn ghi: Liệt sĩ vô danh. Ảnh: XUÂN HÙNG
35 năm qua, ông Lê Văn Cư cùng đồng bào vẫn hằng ngày hương khói cho các anh chị, biết anh chị hy sinh ở hang Tám Cô nhưng mộ vẫn ghi: Liệt sĩ vô danh. Ảnh: XUÂN HÙNG
35 năm qua, ông Lê Văn Cư cùng đồng bào vẫn hằng ngày hương khói cho các anh chị, biết anh chị hy sinh ở hang Tám Cô nhưng mộ vẫn ghi: Liệt sĩ vô danh. Ảnh: XUÂN HÙNG
Lên top