Đi tìm sự thật về hang Tám Cô

Ông Hoàng Minh Thảo (phải ảnh) trước cửa hang - nơi phát hiện 4 bộ hài cốt liệt sĩ, chiều 30.7.1996. Ảnh: Quang Xá
Ông Hoàng Minh Thảo (phải ảnh) trước cửa hang - nơi phát hiện 4 bộ hài cốt liệt sĩ, chiều 30.7.1996. Ảnh: Quang Xá