BÚT KÝ - PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Cây Hòa Bình trên mảnh đất Khe Sanh

Ông Dave Hansen (đội mũ) cùng mọi người trồng cây sao xanh ở sân bay Tà Cơn đợt 3, 3.2018.
Ông Dave Hansen (đội mũ) cùng mọi người trồng cây sao xanh ở sân bay Tà Cơn đợt 3, 3.2018.