Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Áo học trò khét mùi thuốc pháo

Tràn ngập các loại pháo được chào bán.
Tràn ngập các loại pháo được chào bán.