Áo học trò khét mùi thuốc pháo

Tràn ngập các loại pháo được chào bán.
Tràn ngập các loại pháo được chào bán.