CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Ấm áp tình đồng nghiệp nơi cơn bão đi qua

Một số hình ảnh khắc phục nhanh các thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: V.H
Một số hình ảnh khắc phục nhanh các thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: V.H