Nghỉ việc, có phải đền bù tiền cho công ty đã đóng BHXH?

NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi phải nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ ốm đau, tai nạn. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi phải nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ ốm đau, tai nạn. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi phải nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ ốm đau, tai nạn. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top