Ghen quá hoá dại

Ghen quá, có khi làm hại chính mình. Ảnh minh họa
Ghen quá, có khi làm hại chính mình. Ảnh minh họa