Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên tạt axit vào người yêu rồi tự tử