Xử lý đối tượng nhiều lần vào tù ra tội là trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Hiếu tại cơ quan chức năng. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp
Hiếu tại cơ quan chức năng. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp
Hiếu tại cơ quan chức năng. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top