Cha già bất lực khi con trai duy nhất đi theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Xã hội xáo trộn, nhiều gia đình tan nát vì hoạt động của tổ chức Hội Thánh Đức chúa trời mẹ
Xã hội xáo trộn, nhiều gia đình tan nát vì hoạt động của tổ chức Hội Thánh Đức chúa trời mẹ
Xã hội xáo trộn, nhiều gia đình tan nát vì hoạt động của tổ chức Hội Thánh Đức chúa trời mẹ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top