Xét xử vụ án Ngân hàng MHB thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.