Xét xử kín vụ án ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước

Dự kiến vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung chủ mưu, sẽ được xét xử kín. Ảnh: LĐO.
Dự kiến vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung chủ mưu, sẽ được xét xử kín. Ảnh: LĐO.
Dự kiến vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung chủ mưu, sẽ được xét xử kín. Ảnh: LĐO.
Lên top