Hai tiếng khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung

Chiếc xe 9 chỗ màu trắng chở theo lực lượng chức năng và thùng các-tông tài liệu. Ảnh: V.Dũng.
Chiếc xe 9 chỗ màu trắng chở theo lực lượng chức năng và thùng các-tông tài liệu. Ảnh: V.Dũng.
Chiếc xe 9 chỗ màu trắng chở theo lực lượng chức năng và thùng các-tông tài liệu. Ảnh: V.Dũng.
Lên top