Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Luật sư tranh luận với Chủ tọa về đề nghị triệu tập

Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương
Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương
Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương
Lên top