Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Luật sư tranh luận với Chủ tọa về đề nghị triệu tập

Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương
Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương
Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương