Từ con bạc thành trùm đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng

Lực lượng cảnh sát khám xét một địa điểm của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Lực lượng cảnh sát khám xét một địa điểm của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Lực lượng cảnh sát khám xét một địa điểm của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Lên top