Chủ doanh nghiệp cầm đầu đường dây cá độ gần 10.000 tỉ đồng

Nguyễn Hoàng Long (cầm đầu đường dây tổ chức cá độ) bị bắt giữ. Ảnh: M. Hiền.
Nguyễn Hoàng Long (cầm đầu đường dây tổ chức cá độ) bị bắt giữ. Ảnh: M. Hiền.
Nguyễn Hoàng Long (cầm đầu đường dây tổ chức cá độ) bị bắt giữ. Ảnh: M. Hiền.
Lên top