Chi mỗi người 7 triệu đồng để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam bị Công an Quảng Trị phát hiện. Ảnh: Công an Quảng Trị.
6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam bị Công an Quảng Trị phát hiện. Ảnh: Công an Quảng Trị.
6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam bị Công an Quảng Trị phát hiện. Ảnh: Công an Quảng Trị.
Lên top