Triệt phá đường dây làm bằng giả, thu giữ hơn 5 tấn phôi

Tang vật liên quan đến đường dây làm bằng giả bị thu giữ. Ảnh: CACC.
Tang vật liên quan đến đường dây làm bằng giả bị thu giữ. Ảnh: CACC.
Tang vật liên quan đến đường dây làm bằng giả bị thu giữ. Ảnh: CACC.
Lên top