16 thạc sĩ dùng chứng chỉ giả tiếng Anh bị thu hồi bằng cấp

Các bị cáo cung cấp chứng chỉ giả khi bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo cung cấp chứng chỉ giả khi bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Các bị cáo cung cấp chứng chỉ giả khi bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Lên top