Hết lý cho che giấu 55 người dùng bằng giả chỉ vì “có uy tín”

Việc Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ làm giả bằng đại học ở ĐH Đông Đô đang nhận được sự tán đồng mạnh mẽ từ dư luận. Ảnh: Thongtinchinhphu
Việc Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ làm giả bằng đại học ở ĐH Đông Đô đang nhận được sự tán đồng mạnh mẽ từ dư luận. Ảnh: Thongtinchinhphu
Việc Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ làm giả bằng đại học ở ĐH Đông Đô đang nhận được sự tán đồng mạnh mẽ từ dư luận. Ảnh: Thongtinchinhphu
Lên top