Trà Vinh: Khởi tố thanh niên cắt cổ bố người yêu

Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A