Trà Vinh: Khởi tố thanh niên cắt cổ bố người yêu

Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A
Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A