TỪ PHIÊN TÒA XÉT XỬ LÃNH ĐẠO CTY DƯỢC VN PHARMA

Thuốc chữa ung thư: Thị trường béo bở, đầy nguy hiểm...

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21.8. Ảnh: P.B
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21.8. Ảnh: P.B