Tạm giữ 2 tàu giã cào hoạt động sai quy định trên vùng biển Quảng Trị

Tàu giã cào hoạt động trái quy định trên vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Mạnh Hùng.
Tàu giã cào hoạt động trái quy định trên vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Mạnh Hùng.
Tàu giã cào hoạt động trái quy định trên vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Mạnh Hùng.
Lên top