Một ngư dân nhập viện vì bị người trên tàu giã cào ném đá

Anh Kính phải nhập viện và cho rằng do bị người trên tàu giã cào ném đá. Ảnh: LM.
Anh Kính phải nhập viện và cho rằng do bị người trên tàu giã cào ném đá. Ảnh: LM.
Anh Kính phải nhập viện và cho rằng do bị người trên tàu giã cào ném đá. Ảnh: LM.
Lên top