Siết cổ chồng đến chết vì bị chửi mắng quá nhiều

Nghi Phạm Trần Thị Liên.
Nghi Phạm Trần Thị Liên.
Nghi Phạm Trần Thị Liên.