Sao lại đề xuất bỏ những điều có lợi cho lao động nữ?

Lao động cần có những chính sách ưu tiên để chăm sóc gia đình, con cái và tâm lý thoải mái để làm tốt công việc.
Lao động cần có những chính sách ưu tiên để chăm sóc gia đình, con cái và tâm lý thoải mái để làm tốt công việc.
Lao động cần có những chính sách ưu tiên để chăm sóc gia đình, con cái và tâm lý thoải mái để làm tốt công việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top