Quy trình thu thập vân tay với người muốn cấp hộ chiếu gắn chíp

Thông tư 110 quy định cụ thể việc lấy vân tay của người đề nghị gắn chíp điện tử vào hộ chiếu. Ảnh minh hoạ Bộ Công an.
Thông tư 110 quy định cụ thể việc lấy vân tay của người đề nghị gắn chíp điện tử vào hộ chiếu. Ảnh minh hoạ Bộ Công an.
Thông tư 110 quy định cụ thể việc lấy vân tay của người đề nghị gắn chíp điện tử vào hộ chiếu. Ảnh minh hoạ Bộ Công an.
Lên top