Bỏ sổ hộ khẩu giấy là chuyển quản lý cư trú từ thủ công sang điện tử

Rất nhiều thủ tục hành chính hiện nay bắt buộc phải có sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: hải nguyễn
Rất nhiều thủ tục hành chính hiện nay bắt buộc phải có sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: hải nguyễn
Rất nhiều thủ tục hành chính hiện nay bắt buộc phải có sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: hải nguyễn
Lên top