Thiếu tướng Tô Văn Huệ nói về tính bảo mật của thẻ căn cước công dân gắn chíp

Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Nguồn: Bộ Công an
Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Nguồn: Bộ Công an
Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) - Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Nguồn: Bộ Công an
Lên top