Quy định về tiền lương, xét lao động tiên tiến

Thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. Ảnh Minh họa
Thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. Ảnh Minh họa