Quảng Nam bắt giữ 5 tàu cá khai thác hải sản trái phép

Lực lượng chức năng bắt giữ 5 tàu cá khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Biên phòng
Lực lượng chức năng bắt giữ 5 tàu cá khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Biên phòng
Lực lượng chức năng bắt giữ 5 tàu cá khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Biên phòng
Lên top