Phát hiện trên 6 tạ heo bệnh, heo chết chuẩn bị tuồn ra thị trường

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 tủ đông lạnh đang chứa gần 300kg thịt heo bệnh, heo chết được giết mổ_Ảnh: CA ĐN
Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 tủ đông lạnh đang chứa gần 300kg thịt heo bệnh, heo chết được giết mổ_Ảnh: CA ĐN
Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 tủ đông lạnh đang chứa gần 300kg thịt heo bệnh, heo chết được giết mổ_Ảnh: CA ĐN
Lên top