Ông Trương Quốc Cường thiếu trách nhiệm ra sao trong vụ VN Pharma?

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có nhiều sai phạm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: LĐO
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có nhiều sai phạm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: LĐO
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có nhiều sai phạm trong vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: LĐO
Lên top