Người gọi nhờ "hiệp sĩ" Hải đưa ra đầu thú không phải là "Tuấn khỉ"

"Hiệp sĩ" Hải (trái) đã nhận được cuộc điện thoại nhờ dẫn ra đầu thú, nhưng công an xác minh đó không phải là "Tuấn khỉ".
"Hiệp sĩ" Hải (trái) đã nhận được cuộc điện thoại nhờ dẫn ra đầu thú, nhưng công an xác minh đó không phải là "Tuấn khỉ".
"Hiệp sĩ" Hải (trái) đã nhận được cuộc điện thoại nhờ dẫn ra đầu thú, nhưng công an xác minh đó không phải là "Tuấn khỉ".
Lên top